Proponowane przez nas rozwiązania ubezpieczeniowe dla firm skoncentrowane są na minimalizowaniu ryzyka i zmniejszaniu kosztów. Nasi doradcy finansowi specjalizujący się w usługach brokerskich starannie analizują zarówno dostępne rodzaje ofert ubezpieczeniowych, jak i potrzeby konkretnego klienta, który zgłasza się do nas w sprawie konsultingu. 

W naszej ofercie znajdziesz m.in.:

Ubezpieczenia majątkowe

Ten rodzaj ubezpieczenia w sposób kompleksowy chroni majątek przedsiębiorstwa przed wypadkami takimi jak zalanie czy pożar. Poza ogólną ofertą jest możliwość dostosowania umowy do konkretnej działalności klienta.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie komunikacyjne chroni Cię przed ewentualnymi kosztami związanymi z wypadkami na drodze dla Twoich pracowników.

Ubezpieczenia kredytów kupieckich

To ubezpieczenie jest wypłacane w przypadku braku spłaty należności przez kontrahentów, którym ubezpieczony świadczył usługi lub sprzedał produkty.

Ubezpieczenia grupowe na życie

Czy wiesz, że wystarczy zatrudnić zaledwie kilku pracowników, żeby skorzystać z tego ubezpieczenia? To świetny dodatek, który zwiększy motywację i lojalność Twoich pracowników.

Gwarancje wadialne

To rodzaj procedury przetargowej mającej na celu zabezpieczenie strony, która organizuje przetarg. Wadium można realizować za pomocą wpłaty pieniężnej lub pokrycia przy pomocy odpowiedniej umowy ubezpieczeniowej.

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje ubezpieczeniowe usunięcia wad i usterek, to zabezpieczenie przed sytuacją, w której stwierdzasz, że dany produkt okazał się wadliwy. Dzięki temu nie ponosisz kosztów związanych z naprawą lub zakupem dodatkowych narzędzi.

Ubezpieczenia OC za produkt

Jest skierowane do producentów i importerów. Ubezpieczenie chroni finanse ubezpieczonego w przypadku, kiedy dany produkt okaże się niebezpieczny dla zdrowia lub otoczenia.

Ubezpieczenia OC prowadzonej działalności

Dotyczy ewentualnych szkód wyrządzonym osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Ubezpieczenia techniczne CAR/EAR

Ubezpieczenie chroni obiekty znajdujące się na terenie budowy lub montażu. Zakres ubezpieczenia chroni firmę oraz pracowników przed zniszczeniami, katastrofami naturalnymi, czy błędami związanymi z realizacją projektu.

Gwarancje wykonania umowy

Zadaniem tego typu gwarancji jest zabezpieczenie firmy, która zobowiązała się do świadczenia określonej usługi, od ewentualnych kosztów niewywiązania się z umowy.

Ubezpieczenia budowlano maszynowe

Ubezpieczenie od ryzyka związane z przeprowadzaniem prac budowlanych i remontowych. Obejmuje ono zarówno ochronę kontraktu, jak i mienia wykorzystywanego do prac budowlano-remontowych.

Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie dla firmy?

Ubezpieczenie na pewno uchroni Twój biznes przed ryzykiem. Ważne jest jednak to, aby dopasować rodzaj ubezpieczenia i konkretną umowę pod specyfikę zarówno branży, jak i samego przedsiębiorstwa. Przed zakupem ubezpieczenia powinieneś odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

  • Na jakie ryzyko narażeni są przedsiębiorcy w mojej branży? (być może jest to np. branża budowlana i potrzebujesz dodatkowego zabezpieczenia od ewentualnych wypadków na placu budowy itp.)
  • Co stanowi podstawę działalności mojego przedsiębiorstwa? (być może posiadasz cenne, szczególnie potrzebne do pracy mienie, jak narzędzia czy elektronika)
  • Jakiego zabezpieczenia oczekują moi pracownicy? (dobry pracownik to także lepiej prosperująca firma, zastanów się więc czy Twoim pracownikom nie zależy na dodatkowym ubezpieczeniu)
  • Czy spotkały mnie w przeszłości wypadki, wymagające poniesienia dodatkowych kosztów? (uczymy się na błędach, jednak niektóre przypadki, takie jak na przykład ciągłe opóźnienia kontrahentów w płatnościach, mogą być naszą codzienną zmorą, której nie możemy w danym momencie uniknąć)

Jeżeli dalej nie jesteś pewny, które ubezpieczenie pomoże Ci uniknąć dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, zgłoś się do naszych brokerów ubezpieczeniowych.

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami!

Jedyne źródło wiedzy dotyczącej porad, ofert dla klientów indywidualnych i biznesowych oraz aktualności branżowych: