Zasób 8

MILIONOWE GRANTY - Już w IV kwartale 2019 roku

Zasób 9

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI - Jak pozyskać kapitał na rozwój firmy?

JUŻ 1-GO|

Października 2019 roku zapraszamy na FORUM BIZNESOWE ASSIDUUS, na którym będziesz miał możliwość:

Zasób 5

Uzyskać bezpośrednio od eksperta o INNOVATION NORWAY kluczowe dla rozwoju Twojego przedsiębiorstwa informacje nt. GRANTÓW NORWESKICH

Zasób 7

EKSPERT BGK pokaże Ci jak w prosty sposób pozyskać KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE – w najnowszym naborze już na IV kwartał 2019

Zasób 6

Przedstawimy Ci możliwości i źródła finansowania dla Twojego biznesu

Zasób 4

Razem z gremium naukowym z jednostek technicznych wprowadzimy Państwa w świat najnowszych technologii w zakresie efektywności energetycznej oraz rozwoju technologii

Zasób 3

Zapewnimy Państwu możliwość indywidualnej konsultacji Twojego projektu w ramach bezpłatnej porady eksperckiej

DO UDZIAŁU W FORUM BIZNESOWYM ASSIDUUS ZAPRASZAMY W SZCZEGÓLNOŚCI:

Prezesów i właścicieli firm

Dyrektorów inwestycyjnych

Dyrektorów finansowych

Technicznych szefów utrzymania ruchu

Technologów Energetyków

*Wiążące potwierdzenie udziału

WIĘCEJ
INFORMACJI:

Beata Styś 

Tel. +48 883 188 166 

E-mail: b.stys@nullassiduus.pl 

Przypominamy – ilość miejsc ograniczona – uczestnictwo po wcześniejszym potwierdzeniu. Zapisy tylko do 23.09.19. Liczy się kolejność zgłoszeń. 

AGENDA:

Dlaczego warto wziąć udział w wydarzeniu?

Gwarantujemy:

  • znakomitych i cenionych ekspertów, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz przełożą je na Państwa sukces,
  • wiedzę na najwyższym poziomie,
  • konkretne informacje prosto od źródła,
  • gwarantujemy efektywnie zagospodarowany czas, wiedzę sprzyjającą rozwojowi oraz znakomitą kawę w doborowym towarzystwie.

*Wiążące potwierdzenie udziału

Zasób 10

HONOROWY PATRONAT NAD FORUM BIZNESOWYM ASSIDUUS OBJĘŁA WARSZAWSKA IZBA GOSPODARCZA

TYLKO
W ASSIDUUS

OD PRAKTYKÓW I EKSPERTÓW DOWIESZ SIĘ JAK SKUTECZNIE POZYSKAĆ DOTACJE,

JAK WYBRAĆ I WDROŻYĆ NOWE TECHNOLOGIE ORAZ Z JAKICH GRANTÓW JE SFINANSOWAĆ.

REGULAMIN WYDARZENIA

Podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie podanych danych osobowych przez organizatorów, a także na publikację zdjęć, wykonanych podczas spotkania.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ASSIDUUS Consulting Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-677), przy ulicy Cybernetyki 10 („Administrator”).

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kontaktować się z Administratorem na adres email: odo@nullassiduus.pl

3. Pani/Pana dane są przetwarzane do:

− podjęcia na Pani/Pana żądanie działań zmierzających do realizacji umowy o uczestnictwo w konferencji/spotkaniu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
− realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT, podmioty pośredniczące w organizacji lub współorganizujące wydarzenie, kontrahenci świadczący usługi na zlecenie Administratora oraz podmioty powiązane organizacyjnie z Administratorem w tym w szczególności ASSIDUUS Consulting Sp z o. o.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku od momentu zakończenia się wydarzenia lub w terminach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości udziału w wydarzeniu.