W zależności od potrzeb klienta, nasi eksperci przygotowują dokumentację aplikacyjną do wybranych funduszy: publicznych (fundusze unijne) lub prywatnych (np. venture capital).

Jak wygląda nasza praca?

 1. Po wstępnej diagnozie szczegółowych potrzeb klienta, przygotowujemy zarysy koncepcji projektów.
 2. Przeprowadzamy analizę możliwości finansowania poszczególnych projektów.
 3. Przygotowujemy zestawienie źródeł finansowania.
 4. Wspólnie z klientem, wybieramy źródło finansowania najbardziej adekwatne dla priorytetów.
 5. Przygotowujemy dokumentację aplikacyjną i tworzymy treści projektu we współpracy z klientem. Jeśli wymaga tego specyfika projektu, pozyskujemy ekspertów zewnętrznych, którzy wspierają nas w merytorycznym przedmiocie projektu.
 6. Przed złożeniem projektu do oceny, klient zapoznaje się z jego treścią. Jesteśmy elastyczni: w zależności od potrzeb – ustalamy wspólnie z klientem harmonogram prac, aby na każdym etapie przygotowywanych treści, miał możliwość ewentualnego korygowania zakresu projektu. Jest to szczególnie istotne w wypadku projektów przeprowadzenia procesu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w których osiągnięcie celów produktowych lub procesowych obarczone jest nierzadko ryzykiem gospodaczym.
 7. W wyznaczonym terminie, składamy projekt do oceny przez Instytucję Finansującą.
 8. Ocena projektu składa się najczęściej z dwóch etapów: ocena zgodności projektu pod względem formalnym i merytorycznym. Na każdym etapie oceny, przygotowujemy we współpracy z klientem, uzupełnienia lub dodatkowe materiały dla Instytucji Finansującej.
 9. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu, przygotowujemy załączniki i realizujemy procedury związane z podpisaniem Umowy o dofinansowanie przez klienta.

W zależności od wybranego funduszu, z którego dofinansowane zostaną koszty projektu, początek jego realizacji może nastąpić z dniem następnym po złożeniu wniosku o dofinansowanie lub po podpisaniu umowy o dofinansowanie. W zależności od wybranego terminu: wspieramy również w procedurze rozliczania projektu lub zarządzania nim.

W czym możemy pomóc?

Nasi eksperci posiadają wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji projektowej zarówno od strony tworzenia koncepcji projektów, jak i przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej. Zebrane doświadczenie w pracy przy projektach szkoleniowych, infrastrukturalnych, promocyjnych, badawczo-rozwojowych, analitycznych, pozwala na profesjonalne podejście do potrzeb klienta i szybkie dopasowanie źródeł finansowania do potencjalnych obszarów działalności wymagających rozwoju.

W nawiązaniu do aktualnych źródeł finansowania, specjalizujemy się we wspieraniu następujących obszarów działalności przedsiębiorstwa:

 • Doradztwo technologiczne i definiowanie potencjału na wprowadzenie innowacji produktowych lub procesowych,
 • Due dilligence przedmiotu projektu, w tym: technologiczne,
 • Wycena lub transfer technologii,
 • Tworzenie nowych produktów w procesie badawczo-rozwojowym,
 • Inwestycja w rozbudowę parku maszynowego lub linii produkcyjnej,
 • Wdrożenie nowych produktów na rynek,
 • Promocja produktów na rynkach zagranicznych,
 • Ochrona własności przemysłowej.

Dzięki współpracy z Centrami Transferu Technologii, jednostkami naukowymi, a także Instytucjami Otoczenia biznesu, dobieramy zespołu w zależności od szczegółowych potrzeb merytorycznych projektu.

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami!

Jedyne źródło wiedzy dotyczącej porad, ofert dla klientów indywidualnych i biznesowych oraz aktualności branżowych: