W ramach kompleksowych działań służących poprawie stanu energetycznego i wdrażaniu bardziej efektywnych rozwiązań, oferujemy sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej. Jest on jednym z rodzajów opracowań środowiskowych, niezbędnym do uzyskania wymaganych prawem decyzji środowiskowych. 

Na czym konkretnie polega plan gospodarki niskoemisyjnej?

Jest to dokument o charakterze strategicznym, który określa cele strategiczne i szczegółowe dochodzenia do gospodarki niskoemisyjnej na poziomie lokalnym.

Dla kogo wykonujemy plany gospodarki niskoemisyjnej?

Przede wszystkim plan gospodarki niskoemisyjnej stanowi dokument planistyczny i jest tworzony na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego. Każda taka jednostka ma obowiązek jego wykonania, jak i wprowadzania późniejszych aktualizacji. Aktualizacje polegają na odświeżeniu zaleceń i zakresu segregowanych w dokumentacji danych. Jest to program dedykowany gminom w całym kraju, ale ze względu na duże zróżnicowanie charakterystyki regionów oraz lokalnych problemów związanych z emisją CO2, każdy plan jest wysoko zindywidualizowany i opracowywany z myślą o konkretnej gminie.

W ramach świadczonych usług oferujemy kompleksowe opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, wraz ze:

  • zanalizowaniem bieżącej sytuacji związanej z wszystkimi czynnikami emitującymi CO2, włączając w to komunikację i infrastrukturę,
  • stworzeniem prognoz i projektów na przyszłość, mogących w sposób zauważalny i efektywny zredukować zanieczyszczenie powietrza.

Plan gospodarki niskoemisyjnej zawiera informacje dotyczące zużycia energii, ciepła i gazu w danym regionie. Ponadto badana jest także struktura energetyczna, w tym to, jakie są główne grupy odbiorców pod katem zużycia energii. W ramach grup odbiorców bierze się pod uwagę zarówno budynki publiczne, przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe jak i spółdzielnie i w ten sposób tworzone jest globalne spojrzenie na problem emisji CO2 w danym regionie. Oczywiście sama analiza zagadnienia to nie wszystko – po zebraniu odpowiednich danych przystępujemy do tworzenia zaleceń odnośnie tego, jakie działania można wykonać, aby ograniczyć emisję CO2 i tym samym poprawić warunki środowiskowe panujące na badanym terenie.

Wykonanie i aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej

Wykonywany plan gospodarki niskoemisyjnej ma swoje ramy czasowe i na ten okres proponowane są działania, jakie dana jednostka samorządu terytorialnego może wdrożyć, aby skutecznie ograniczyć emisję CO2.

W grupie takich sugerowanych działań znajduje się na przykład:

  • montaż instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii,
  • przeprowadzenie dociepleń wskazanych budynków,
  • rozbudowa lub tworzenie nowych ścieżek rowerowych,
  • przekształcanie taborów spalinowych na elektryczne.

Realizacja tego projektu ma charakter zarówno oszczędnościowy (ponieważ aktywnie przyczynia się do ograniczania najbardziej kosztownych źródeł energii), jak i wpływa na większą atrakcyjność regionu (zarówno pod względem turystycznym jak i gospodarczym). Wszelkie prace modernizacyjne, zalecane w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej, mogą stanowić dodatkowy bodziec dla rozwoju ekonomicznego w skali mikro.

Sam plan gospodarki niskoemisyjnej nie występuje ani jako odosobniony dokument ani tym bardziej jako pojedyncze działanie. Jest to po pierwsze jeden z aż kilkunastu dokumentów opracowywanych dla danej gminy, mających za zadanie stworzenie określonej ścieżki rozwoju i modernizacji energetycznej. Rozwój energetyki w ramach tych opracowań ma służyć dbaniu o czystość powietrza, wód i ogólne warunki środowiskowe. Jego wprowadzenie i aktualizacje mają charakter obligatoryjny, ponieważ jest to istotny element dbania o wizerunek i środowisko danego regionu. Ze względu na ciągle zmieniające się uwarunkowania i stan emisji CO2, aktualizacje planu pozwalają na modyfikację podejmowanych działań oraz wprowadzenie nowych rozwiązań, które mogą skutecznie przyczynić się do ochrony środowiska.

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami!

Jedyne źródło wiedzy dotyczącej porad, ofert dla klientów indywidualnych i biznesowych oraz aktualności branżowych: