Przedsiębiorstwa, które poszukują nowych rynków, mają możliwość uzyskać wsparcie finansowe na:

 • udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne,
 • realizację usługi doradczej, dzięki której dowiesz się jak wypromować firmę za granicą.

Do kosztów kwalifikujących się do dofinansowania można zaliczyć wówczas m. in.

 • wydatki na realizację usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia,
 • zakup gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego oraz nabycia lub wytworzenia oraz instalacji na stoisku wystawienniczym trwałego i widocznego elementu dekoracyjnego uwzględniającego założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki,
 • wydatki na podróże służbowe pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, tj. koszty: diet, noclegów, przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejskiej, innych niezbędnych wydatków związanych z tymi podróżami takich jak opłaty za: uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe,
 • transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach, tj. koszty: zakupu usług w zakresie transportu i ubezpieczenia za granicą oraz na terytorium RP pracowników wnioskodawcy oraz eksponatów, odprawy celnej i spedycji, bagażu i nadbagażu,
 • rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;
 • organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie, w tym koszty: wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie, w tym koszty zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego, nabycia lub wytworzenia oraz instalacji na stoisku wystawienniczym trwałego i widocznego elementu dekoracyjnego uwzględniającego założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki ;
 • reklamy w mediach targowych;
 • udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
 • organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej, w tym zakupu usług w tym zakresie: wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakupu usług kateringowych, zakupu usług hotelowych dla uczestników przyjazdowej misji gospodarczej;
 • informacyjno-promocyjne projektu , tj. koszty: nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji obcojęzycznych lub dwujęzycznych materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak: gadżety reklamowe, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki, produkcji i emisji spotów reklamowych i filmów informacyjno-promocyjnych promujących markę przedsiębiorcy, zagranicznej reklamy prasowej, internetowej, reklamy w katalogach targowych i branżowych, organizacji prezentacji produktów, kolekcji (np. w formie showroomów), przygotowania obcojęzycznej strony internetowej lub obcojęzycznego modułu do istniejącej strony, przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych na wyszukiwarkach internetowych i portalach społecznościowych.
W zależności od wybranej linii finansowania, ww. katalog kosztów może różnić się. Źródło finansowania dopasowujemy do potrzeb przedsiębiorcy na podstawie dostępnych źródeł finansowania. Dofinansowanie kosztów może sięgać do 85%. Wraz z klientem, nasi eksperci przygotowują dokumentację aplikacyjną do wybranej linii finansowania, a także wspierają w rozliczaniu projektu.

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami!

Jedyne źródło wiedzy dotyczącej porad, ofert dla klientów indywidualnych i biznesowych oraz aktualności branżowych: