Naszą flagową usługą jest także audyt wzorniczy, który pozwala na zmodernizowanie wizerunku firmy i opracowanie jasnego schematu komunikacji wizualnej, redefiniującego model biznesowy i wprowadzający markę w XXI w.

W latach 2014-2020 polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z dofinansowania na realizację projektów, których przedmiotem jest realizacja profesjonalnego procesu projektowego, w tym m. in.:

  • Przeprowadzenie audytu wzorniczego w przedsiębiorstwie i postawienie diagnozy wzorniczej,
  • Przygotowanie strategii wzorniczej,
  • Stworzenie projektów wzorniczych,
  • Prototypowanie i przeprowadzenie testów na nowych lub ulepszonych produktach na podstawie projektów wzorniczych,
  • Opracowanie wersji produkcyjnej produktu, wraz z dokumentacją techniczną,
  • Zakup maszyn umożliwiających wdrożenie procesu produkcyjnego,
  • Usługi doradcze dotyczące wdrożenia rynkowego ww. produktów.

Celem procesu projektowego jest stworzenie nowych lub ulepszenie istniejących produktów oferowanych na rynku z punktu widzenia wzornictwa, w tym: użyteczności.

Audyt wzorniczy stanowi praktyczne narzędzie biznesowe określające kierunek rozwoju firmy poprzez design i innowacje. W ramach realizacji procesu, audytorzy badają strukturę wewnętrzną przedsiębiorstwa w kontekście przedmiotu projektu, a także potencjał rozwojowy. Dodatkowo, przeprowadzana jest wielokryterialna analiza otoczenia przedsiębiorstwa i tendencje branżowe. Eksperci szacują potencjał wzorniczy w odniesieniu do rynku odbiorców i prognoz jego rozwoju.

Na podstawie diagnozy w wyniku audytu, tworzona jest strategia wzornicza określająca scenariusze działania firmy poprzez innowacje wzornicze i wytyczająca kierunki rozwoju.

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami!

Jedyne źródło wiedzy dotyczącej porad, ofert dla klientów indywidualnych i biznesowych oraz aktualności branżowych: