Rozwój przedsiębiorstwa to kluczowy czynnik w zwiększaniu konkurencyjności. Wymaga on jednak odpowiedniej diagnozy potrzeb i stworzenia planu rozwoju, w celu późniejszej realizacji. Nakłady rozwojowe nie muszą oznaczać dużego obciążenia finansowego dla przedsiębiorstwa. Polscy przedsiębiorcy mają do dyspozycji setki instrumentów finansowych, m. in.:

  • bezzwrotne dotacje, kredyt technologiczny z możliwością umorzenia części spłaty,
  • instrumenty zwrotne, np. niskooprocentowane pożyczki,
  • kredyty dla przedsiębiorców.

Dzięki finansowaniu z zewnętrznych źródeł, przedsiębiorcy mogą uzyskać nawet 85% zwrotu z wartości realizowanego projektu rozwojowego.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie

Eksperci Grupy ASSIDUUS posiadają wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków na realizację projektów badawczo-rozwojowych, inwestycyjnych infrastrukturalnych, w tym: w branży energetycznej, a także wszystkich tych, które umożliwią wsparcie finansowe bieżących planów przedsiębiorcy w zakresie ochrony własności przemysłowej, promocji na rynkach polskich lub zagranicznych.

Projekty B+R

Doświadczenie w przygotowaniu dokumentacji projektowej lub realizacji i zarządzaniu projektami, umożliwia ekspertom Grupy ASSIDUUS rzetelną analizę każdego nowego pomysłu na projekt rozwojowy dla przedsiębiorcy.

Źródła finansowania inwestycji poddanej analizie, dobierane są w zależności od realnych potrzeb klienta oraz w nawiązaniu do ustaleń określających jego priorytety. Dzięki temu, nasi klienci mają pewność, że oferta, którą otrzymują, dopasowana jest do ich realnych potrzeb.

Nasi eksperci specjalizują się w przygotowywaniu dokumentacji aplikacyjnych do funduszy unijnych, a także funduszy venture capital. Największe doświadczenie posiadamy w tworzeniu koncepcji pracy przy projektach, których przedmiotem jest:

  • Stworzenie strategii rozwoju dla nowego lub istniejącego podmiotu gospodarczego,
  • Przeprowadzenie procesu badawczo-rozwojowego w celu stworzenia nowego produktu lub procesu,
  • Opracowaniu nowego projektu wzorniczego i wdrożeniu,
  • Wdrożenie produktu na rynek,
  • Stworzenie nowej marki,
  • Promocja marki na targach krajowych i zagranicznych,
  • Ochrona własności przemysłowej.

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami!

Jedyne źródło wiedzy dotyczącej porad, ofert dla klientów indywidualnych i biznesowych oraz aktualności branżowych: