Zalety powołania IOD

  • brak konieczności powoływania i szkolenia osób spośród posiadanej kadry
  • ciągły nadzór nad zachowaniem prawidłowych procedur RODO
  • przygotowanie do ewentualnych kontroli z odpowiednim wyprzedzeniem
  • określenie i przeniesienie poziomów odpowiedzialności
  • określenie obszarów wymagających wprowadzenia zmian
  • przygotowanie wymaganej dokumentacji
  • wdrożenie obowiązujących procedur
  • stały i regularny nadzór nad procesami
  • szkolenie pracowników