Audyt RODO / powołanie IOD

Usługa audytu opiera się na dokładnym zweryfikowaniu dokumentacji, procedur, zachowań oraz praktyk stosowanych w danej organizacji (przedsiębiorstwie).

  • sprawdzenie stanu faktycznego, analizę obecnie stosowanych procedur zabezpieczania danych,
  • weryfikację zbiorów danych,
  • rozmowa/wywiad z obecnym administratorem bezpieczeństwa danych (lub pełnomocnikiem)
  • weryfikację i kontrolę poprawności dokumentacji Polityki Bezpieczeństwa Informacji
  • weryfikację klauzul, zgód, podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych
  • sprawdzenie rejestrów naruszeń oraz sposobów przetwarzania danych
  • sprawdzenie celowości gromadzenia i przetwarzania danych
  • sprawdzenie stanu zabezpieczenia pomieszczeń, w których są gromadzone, przetwarzane i przechowywane dane wrażliwe
  • określenie osób mających dostęp do danych oraz ich zakres

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami!

Jedyne źródło wiedzy dotyczącej porad, ofert dla klientów indywidualnych i biznesowych oraz aktualności branżowych: