Doradztwo biznesowe to sztuka odkrywania, oceny, i reformacji lub restrukturyzacji. Te trzy etapy są niezwykle ważne, ponieważ pozwalają na zidentyfikowanie i modyfikację istniejących i niefunkcjonalnych procesów lub strategii.

Odkrywanie oznacza poznanie kultury firmy i podstaw jej działania. Ocena pozwala na nazwanie po imieniu słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa, między innymi na drodze analizy SWOT. Reformacja natomiast skupia się na przekształceniu słabych stron w mocne lub likwidacji ich w całości.

Specjaliści w zakresie doradztwa biznesowego są często skupieni na pojedynczej branży lub kilku podobnych, współpracujących ze sobą, jednak równie często są ludźmi renesansu i pracują z każdym przedsiębiorcą, niezależnie od gałęzi przemysłu, którą się zajmuje lub usług, które świadczy. Istnieją także doradcy, którzy specjalizują się w tworzeniu strategii działania dla korporacji i dużych podmiotów gospodarczych. My oferujemy usługi w zakresie każdej możliwej branży dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych doradców i ich chęcią do mierzenia się z praktycznie każdym zagadnieniem. Współpracowaliśmy w przeszłości z firmami zajmującymi się przemysłem ciężkim, edukacją, ochroną zdrowia, i innymi sektorami działalności usługowej lub produkcyjnej.

Wykwalifikowany – czy to na drodze kształcenia zawodowego czy doświadczenia w swojej pracy – doradca biznesowy może być tym, co odróżnia firmę długofalowo planującą swój rozwój od tej, która jest podatna na wszelkie kryzysy i zawirowania na rynku finansowym. Ekspertyza profesjonalnego doradcy może bowiem obejmować takie obszary, jak sprzedaż, marketing, IT, finanse, kadry i HR, czy zarządzanie operacyjne. Doradztwo jest także formą nauczania, ponieważ stymuluje rozwój całego przedsiębiorstwa, od kadry zarządzającej po pracowników niskiego szczebla, dzięki czemu firma może ujawnić swoje dotychczas ukrywane wśród zasobów ludzkich możliwości.

Z usług doradztwa biznesowego korzysta wiele podmiotów gospodarczych, w tym wielcy gracze notowani na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Doradztwo jest bowiem rodzajem szczepionki na wiele popularnych błędów popełnianych przez przedsiębiorców i może pomóc w uniknięciu bolesnych konsekwencji tychże błędów; przekonało się o tym sporo firm, które w trakcie kryzysu z 2007 r., zapoczątkowanego przez upadek Lehman Brothers, utrzymały się powierzchni. Dotyczy to zwłaszcza firm z kontynentu amerykańskiego, gdzie doradztwo biznesowe jest normalnym wydatkiem każdego przedsiębiorcy.

Czas, by nieco bardziej konserwatywna biznesowo Europa dogoniła sąsiada zza oceanu!

Aktualności z działów

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami!

Jedyne źródło wiedzy dotyczącej porad, ofert dla klientów indywidualnych i biznesowych oraz aktualności branżowych: