Opublikowano 27 kwietnia 2019

25 kwietnia spotkaliśmy się w siedzibie Pracodawców Pomorza, gdzie przedstawiciele wielu instytucji i organizacji z tradycjami dzielili się z nami wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na stały rozwój biznesu. Wspólnymi siłami wypracowaliśmy sposoby i pomysły na to, jak wspierać nowe technologie i wdrażać je w swoich firmach, czy warto inwestować w energooszczędne rozwiązania, i skąd wziąć na to środki.

Plan spotkania wyglądał następująco:

Kompendium innowacji i rozwiązań technologicznych na Pomorzu i źródła finansowania

10.00 – 10.30 Powitanie gości – Prezes Pracodawców Pomorza, Prezes Maciej Urban | ASSIDUUS Consulting

10.30 – 10.45 „Inwestycje, wdrażanie nowych technologii, energetyka. Doradztwo strategiczne w obszarze wskazania możliwości rozwoju przedsiębiorstwa oraz źródeł finansowania i inwestycji” – Beata Styś, Dyrektor ds. rozwoju biznesu | ASSIDUUS Consulting

10.45 – 11.00 „Metodyka pracy, obszar działania, wykaz aktualnych dotacji z podziałem dla MSP i duże przedsiębiorstwa – dotacje H2020, unijne, krajowe, norweskie” – Błażej Strzałkowski, Kierownik zespołu projektowego | ASSIDUUS Europe Fund

11.00 – 11.15 „SOI: Transfer technologii – narzędzie, w ramach którego MŚP pozyskuje grant na dostęp do nowej technologii finansowanych ze środków konkursu do 200 000 Euro ” – Włodzimierz Pomierny, Broker Technologii, Ekspert | Agencja Rozwoju Przemysłu

11.15 – 11.30 „Pomorski Broker Eksportowy oraz Invest in Pomerania – źródła finasowania dla pomorskich MSP” – Piotr Ciechowicz, Wiceprezes | Agencja Rozwoju Pomorza SA

11.30 – 11.45 „Inspirujący partner w kreowaniu regionalnej przedsiębiorczości” – Iwona Kasperowicz, Dyrektor Regionu | Bank Gospodarstwa Krajowego

12.00 – 12.15 „Instrumenty finansowe dedykowane pomorskim MŚP” – Jarosław Kała, Wiceprezes Zarządu | Pomorski Fundusz Rozwoju

12.15 – 12.30 „Innovation Norway – planowane dotacje w obszarze innowacji i energooszczędności, dostęp do nowych technologii norweskich i norweskiej myśli technologicznej wraz z współfinansowaniem inwestycji w ramach dotacji” – Ewa Kwast Konsul | Ambasada Norwegii

12.30 – 13.00 Debata pt. „Innowacja to demontaż statusu quo” oraz indywidualne rozmowy z ekspertami

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami!

Jedyne źródło wiedzy dotyczącej porad, ofert dla klientów indywidualnych i biznesowych oraz aktualności branżowych: