Opublikowano 05 czerwca 2019

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach spotkała się w gronie członków, by uhonorować nowych kolegów i koleżanki i wręczyć im certyfikaty przynależności. Wśród firm – członków znalazła się Grupa Assiduus, reprezentowana przez dyrektor ds rozwoju biznesu, Beatę Styś. Pani Beata odebrała certyfikat i podkreśliła, że bycie członkiem tak znakomitej instytucji zrzeszającej przedsiębiorstwa nowej generacji, z ufnością patrzące w przyszłość, jest zaszczytem, ale i zobowiązaniem do stałego rozwoju.

Tomasz Zjawiony, prezes RIGK, otworzył zebranie, witając zgromadzonych i życząc dalszych sukcesów w prowadzeniu biznesu, po czym oddał głos prelegentce. Tematem przewodnim spotkania RIGK były Pracownicze Plany Kapitałowe oraz ich znaczenie w ramach przedsiębiorstwa; prelekcję na ten temat wygłosiła Dyrektor Regionalna PKO TFI, Patrycja Bereźnicka. Pani Patrycja zapoznała uczestników spotkania z tym, co Pracownicze Plany Kapitałowe oznaczają dla pracodawców, jakie szanse, zagrożenia i obowiązki prawne ze sobą niosą, i które przypadki zobowiązują przedsiębiorcę do wdrożenia takich Planów.

Rezydencja Luxury Hotel zapewniła wszystkim gościom poczęstunek i możliwość networkingu, dzięki któremu z pewnością powstanie kilka nowych, ciekawych projektów.

Cytując za stroną RIGK,

“Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach została powołana przez 103 założycieli 13 lutego 1990 roku […] RIG jest kontynuatorem tradycji Izby Handlowej powstałej w Katowicach w 1922 roku, a od 1927 roku Śląskiej Izby Przemysłowo-Handlowej – działającej do 1950 roku.”

Zdjęcie za: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

 

Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami!

Jedyne źródło wiedzy dotyczącej porad, ofert dla klientów indywidualnych i biznesowych oraz aktualności branżowych: